Viessmann Vrf Klima Devreye Alma

%filename

Viessmann Vrf Klima Devreye Alma işlemi, Viessmann klima cihazlarının kurulumunun eksiksiz tamamlanmasının ardından Viessmann yetkili servisleri tarafından yapılan sistemin çalıştırma işlemidir.

Sistemin devreye alma işleminin yapılmasından önce bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir.

 • İç ve dış ünitelerinin iletişim hattının sağlam ve doğru bir şekilde bağlanması
 • İç ve dış ünitelerinin bakır boru hattının doğru bir şekilde bağlanması ve dijital manometre ile gaz kaçak fonksiyon tespitinin yapılması
 • Sistemin, Vakum Pompası ile dış üniteye bağlanılarak vakum işleminin yapılması
 • Gaz stop vanalarının alyan anahtar yardımıyla açılması
 • Dış ünitelerin, sistem devreye alınmadan önce en az 8 saat elektrik altında kalması
 • Eğer dış üniteler kombinasyon ise, yani birden fazla ise, Slave(yardımcı) yapılacak dış ünitenin elektronik kartındaki SA8 switchinin 1 numaralı ayağı OFF konumuna getirilir

Tüm bu yukarıda saydığımız işlemler tamamlandıktan sonra, iç ve dış ünitelerin elektrik sigortaları ON konumuna getirilir ve devreye alma işlemine başlanır.

Viessmann Vrf Klima Devreye Alma işlemi, Master(Ana makine) yapılan dış ünite elektronik kartı üzerindeki SW3 butonuna (bazı modellerde SW7) 5 saniye süreyle basılı tutularak başlatılır.

 • Adım 1 Ana Dış Ünite(Master) Ayarı
 • Adım 2 İç Ünite Adreslerinin Verilmesi ve Sayısı
 • Adım 3 Toplam Dış Ünite Sayısı
 • Adım 4 Toplam İç Ünite Sayısı
 • Adım 5 Dış Üniteler Arası İletişim Kontrolü
 • Adım 6 Dış Ünite Kompenentlerinin Kontrolü
 • Adım 7 İç Ünite Kompenentlerinin Kontrolü
 • Adım 8 Kompresör Ön Isıtma Süresi Onayı
 • Adım 9 Ek Soğutkan Şarjı Kontrolü
 • Adım 10 Dış Ünite Valflerinin Çalışmadan Önceki Kontrolü
 • Adım 11 Ek Soğutkan Şarjı Tekrar Kontrolü
 • Adım 12 Sistemi Çalıştırma
 • Adım 13 14 Ayrılan
 • Adım 15 Sistemin Soğutma veya Isıtma Modunda çalıştırma
 • Adım 16 Sistemin çalışma değerlerinin kontrolü

Adım 1: Ana (Master) Ünite Ayarı

%filename
viessmann vrf klima devreye alma
Viessmann Vrf Klima Devreye Alma 19

İlk görüntü üstteki resimdeki gibidir.
“01” Ana (Master) Dış Üniteyi gösterir. Devreye almayı başlatmak
için Ana (Master) kontrol ünitesindeki SW7(bazı modellerde SW3) tuşuna 5 saniye boyunca basınız.
Sistem otomatik olarak 1. adımı girer ve LED db 01 OC‘yi görüntüler.

%filename

db; sistem devreye girme aşamasındadır.
01; işletmeye alma (adım 1) anlamına gelir.
OC; işletmeye alma normal durumda demektir.
CC; ana (master) kontrol biriminin tayin olmamasıdır.
CF, birden fazla ana (master) kontrol ünitesinin olmasıdır

Adım 2: İç Ünite Adreslerinin Verilmesi

%filename

a. Sistem, iç üniteler için adres vermek için 2. adıma otomatik olarak girer.
b. Sistem normal ise, led görüntüsü db 02 Ad görüntülenecektir.
c. Adresleme bitince led gösterge tekrar db 02 OC görüntülenir. Sonraki
adım başlatılacaktır.
d. 1 dakika bekleyin ve sistem ana iç üniteyi seçecektir.
e. Ana iç ünite devreye girdikten sonra gerektiği zaman
fonksiyon ayarı ile ayarlanır
f. Ana iç ünite ayarı yapılmazsa “L7” Hatası verecektir.
g. “L7” Hatası göründükten 1 dakika sonra Kablolu Kumanda üzerinden
ayarlanabilir.

Adım 3: Toplam Dış Ünite Sayısı

%filename

Led ekran numarası gerçek numarayla aynı ise, Ana (Master) Dış Ünitede kontrol
kartında SW7(SW3) tuşuna basarak onaylayın. 3. Adım, 3 adet dış ünite olduğunu gösterir.
Onaydan sonra ekran tekrar aşağıdaki gibi OC sonra görüntülenir ise, bir sonraki adım
başlatılacaktır.

Adım 4: Toplam İç Ünite Sayısı

%filename

Led ekran numarası gerçek numarayla aynı ise, Ana (Master)
Dış Ünitede kontrol kartında SW7 tuşuna basarak onaylayın. 4. Adım, 8 adet iç ünite
olduğunu gösterir. Onaydan sonra ekran tekrar aşağıdaki gibi OC sonra görüntülenirse,
bir sonraki adım başlatılacaktır.

Adım 5: Dış Üniteler Arası İletişim Kontrolü

Herhangi bir iletişim hatası tespit edilmezse, bir sonraki adım başlatılır. Hata varsa, hata ortadan kalkıncaya kadar sistem
çalışmaz.

%filename
Viessmann Vrf Klima Devreye Alma 20

Adım 6: Dış Ünite Kompenentlerinin Kontrolü

%filename

Bu adım, dış üniteler arası ve dış ünite kompenentlerinin herhangi bir hatasının olup
olmadığını teyit etmek için kullanılır.
Herhangi bir hata tespit edilmezse, resimde gösterildiği gibi olacak ve bir sonraki
adım başlatılacaktır.

%filename

Adım 7: İç Ünite Kompenentlerinin Kontrolü

%filename

Bu adım, iç üniteler arası ve iç ünite kompenentlerinin herhangi bir hatasının olup
olmadığını teyit etmek için kullanılır. Herhangi bir hata tespit edilmezse, resimde
gösterildiği gibi olacak ve bir sonraki adım başlatılacaktır. Herhangi bir iç ünitede
hata var ise o iç üniteyi bularak, hatayı gideriniz.
Örnek 1: Bir İ.Ü.’nin tek bir hatası vardır, ardından proje numarası ve hata kodu sırayla görüntülenir. İ.Ü. No.01’de d5
hatası var, LED 3’te sırasıyla 00, 01, 05 görüntülenecektir.

Örnek 2: Bir IDU’nun birden fazla hatası var ise, ardından kodlar sırayla görüntülenecek. İ.Ü. No.01 d5 ve d6
hatalarına sahiptir, LED 3 sırayla 00, 01, d5, d6 görüntüler.
Örnek 3: Birden fazla İ.Ü.’de birkaç hatası varsa, bu birkaç ünitenin hata kodları sırayla gösterilecektir. İ.Ü. No
01 d5 ve d6 hatalarına sahiptir ve İ.Ü. No. 03 d6 ve d7 hatalarına sahiptir, daha sonra LED 3 sırasıyla 00, 01, d5,
d6, 00, 03, d6, d7 görüntülenir.
Örnek 4: Arızalı İ.Ü.’nin adres numarası en az 3 basamaklıysa, görüntü sırası: önceki 2 basamak, son 2 basamaklı,
hata kodu olacaktır. İ.Ü. No.101, L1 hatasına sahipse, LED3 her 02 saniyede bir 01, 01, L1 gösterecektir.

%filename

Adım 8: Kompresör Ön Isıtma Süresi Onayı

%filename

Devreye almadan önce, krank ısıtıcısı devrede kalma yani ön ısıtma süresi 8 saati
tamamlamalıdır. Aksi durumda devreye alma olmayacaktır. Ön ısıtma işleminden
sonra elektriği kesmeyin. Sistem, gerekli ön ısıtma süresinin karşılandığını tespit
ettiğinde led ekran OC gösterecek ve bir sonraki adım başlatılacaktır. Led gösterge:
“db 08 U0”, U0 ön ısıtma süresi yeterli olmadığı anlamına gelir.

Adım 9: Ek Soğutkan Şarjı Kontrolü

%filename

Ek soğutkan şarjı yapılmadığında veya eksik soğutkan olduğunda U4 görülür. Soğutkan şarjı yapıldığında OC
ekranda görünecektir. OC’yi göründüğünden diğer adıma geçiniz.

Adım 10: Dış Ünite Valflerinin Çalışmadan Önceki Kontrolü

%filename

Dış ünite valf ve vanaların tam açık değilse veya problem var ise Led ekranda U6 görülecektir. Tüm valf ve vanaları
kontrol ediniz. Sonuçta tekrar kontrol etmek için SW6’ya basın. Eğer valf ve vanaların açık, sorunsuz olduğundan
emin iseniz SW7 basarak diğer adıma geçiniz.

Adım 11: Ek Soğutkan Şarjı Tekrar Kontrolü

Kontrol amaçlıdır. SW7(SW3) basılarak diğer adıma geçiniz.

Adım 12: Sistemi Çalıştırma

%filename

Bu adım, hazırlık çalışması bitmeden yanlış başlatmayı önlemek üzere ayarlanmıştır. Bu adımda, ünitenin devreye
alınmasını ve devreye alınmasını tekrar teyit edin. Çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir. Onaylamak için SW3(SW7) butonuna basın.

Adım 13 ve 14 gelmeyecektir.

Adım 15: Sistemin Soğutma veya Isıtma Modunda Çalıştırma

%filename

Sistem başlatıldıktan sonra ortam sıcaklığına göre soğutma veya ısıtma modu seçilecektir. Bu esnada, kalan ek
soğutkanı tamamlayabilirsiniz. (İlerleme kodu 15 Soğutma, 16 Isıtma modunda çalışacak anlamına gelir.)

Adım 16: Sistemin Devreye Alınması Tamam, Çalışma Değerlerinin Kontrolü

%filename

Sistem yaklaşık 40 dakika boyunca çalışmaya devam ettikten sonra bir hata oluşmazsa, devreye alma işlemi
tamamlanmıştır. 40 dakika sonra sistem çalışmayı durduracaktır. Bekleme durumuna geri dönecektir. Sonrasında
uzaktan, kablolu veya merkezi kumanda ile çalıştırılabilir

Viessmann Vrf Klima Devreye Alma İşlemi başarıyla superbet tamamlanmıştır.