Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları

Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları dış ünite kapasite, yedekleme ve gaz toplama gibi klima servis işlerini yapma imkanı sağlar.

Viessmann Vrf Klima Dış Ünite Fonksiyonları

Özel mühendislik ayarları da dâhil olmak üzere tüm dış ünite fonksiyon ayarları için DIP switch ve tuşlar kullanılır.

Dış Ünite DIP Switch Ayarları

Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 33
%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 34

Not:

 1. DIP switch ayarları dış ünite enerjisi yokken yapılmalıdır ve ayarlar dış üniteye enerji verildiğinde geçerli olur.
 2. DIP switch ayarlarının tanımı ve ayar yöntemleri aşağıdaki gibidir:
 3. Merkezi kontrol adresi DIP switch (SA2_Addr-CC): Merkezi kontrol uygulaması yapılan sistemlerde merkezi kontrol adresleme switchi olarak
  kullanılır. Fabrika ayarı “11111” şeklindedir. Eğer merkezi kontrol kumandası uygulaması bulunmuyorsa, fabrika ayarlarını değiştirmeye gerek yoktur. Eğer
  çoklu sistemlerde merkezi kontrol kumandası uygulaması mevcut ise, aşağıdaki ayarlar yapılabilir:
 • DIP Switch master ünite üzerinde ayarlanmalıdır, aksi halde ayarlar geçersiz olur. Sistemin arızalanmasına sebep olabilir.
 • İlk sistemde switch ayarları değiştirilmez “11111” olarak kalmalıdır.

Kapasite Ayarı “DIP Switch (SA1_capacity)”

Bu DIP switch fabrika ayarlarındadır. Ayrıca, kullanıcıların kapasite DIP Switch ayarı
yapmasına izin verilmemektedir. Aksi halde sistem anormal çalışabilir ve kompresör hasar görebilir.

Merkezi Kumanda Adreslemesi; master ünite üzerindeki DIP Switch (SA2_Addr- CC)

Not; Farklı sistemler için aynı merkezi kontrol adresi “DIP Switch (SA2_Addr- CC)” olması mümkün değildir. Her sistemdeki master üniteye farklı adres verilmelidir. Aksi halde adres çakışması yaşanır ve sistemler düzgünce çalışamaz.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 35

Kompresör Yedekleme “DIP Switch (SA3_ COMP-E)

2#-6# kompresörlerine ait bu DIP Switch, bir kompresörde istisnai bir durum oluştuğunda, servisin acil müdahalesi için kullanılır.
Arızalı kompresörün kısa bir süreliğine işletimini korumaya alabilir ve diğer kompresörler için acil durum çalışmasını temin eder.
Arıza durumunda iken, 2#-6# kompresörlerinin işletimi koruma altına alınması gerektiğinde, aşağıdaki yöntemlere göre DIP Switch ayarı yapabilirsiniz:

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 36

Önlemler:
1.DIP switch ayarı yukarıdakilerden biri değilse, DIP Switch arızası oluşmuş olabilir.
2.Bir modüldeki sadece bir kompresör yedekleme yapılabilir.
3.Kompresör acil işletim modu sadece tek modül çoklu kompresörlü sistemlerde geçerlidir.
4.Fabrika ayarı “11111”dır.
5.Yedekleme işletiminde kompresörü 24 saatten fazla sürekli olarak çalıştıramaz. 24 saat aşıldığında, tüm cihaz durdurulur ve sınırlı işletim kodu “Ad” iç ünite üzerinde görüntülenir.
6.1#-6# kompresörleri cihaz önünüzdeyken sağdan sola doğru sıralamayı tanımlar.

Dış ünite yedekleme “DIP Switch (SA4_I/M-E)

Bu DIP switch (SA4_I/M-E), 1# kompresör/modül işletiminde bir arıza olduğunda servisin yedeklemesi için kullanılır. Arızalı kompresörün kısa bir süreliğine işletimini korumaya alabilir ve diğer kompresörler için acil durum işletimini temin eder.
Arıza durumunda iken, 1# kompresör/modül işletimi koruma altına alınması gerektiğinde, aşağıdaki yöntemlere göre DIP Switch ayarı yapabilirsiniz;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 37

Önlemler:

 1. DIP switch ayarı yukarıdakilerden biri değilse, DIP Switch arızası oluşmuş olabilir.
 2. Bir modüldeki sadece bir kompresör acil mod için ayarlanabilir.
 3. Kompresör acil işletim modu sadece tek modül çoklu kompresörlü sistemlerde geçerlidir.
 4. Modül acil durum işletimi, iki ve daha fazla modülün paralel bağlandığı sistemlerde geçerlidir.
 5. Her bir sistemden sadece bir modül acil işletim için ayarlanabilir.
 6. Fabrika ayarı “11”dır.
 7. Sistem, kompresör acil durum işletim durumda 24 saatten fazla sürekli olarak çalıştıramaz. 24 saat aşıldığında, tüm cihaz durdurulur ve sınırlı işletim kodu “Ad” iç ünite üzerinde görüntülenir.
 8. Sistem, modül acil durum işletim durumda 48 saatten fazla sürekli olarak çalıştıramaz. 48 saat aşıldığında, tüm cihaz durdurulur ve sınırlı işletim kodu “Ad” iç ünite üzerinde görüntülenir.
 9. 1#-6# kompresörleri cihaz önünüzdeyken sağdan sola doğru sıralamayı tanımlar.

Fan motoru yedekleme “DIP Switch (SA5_FAN-E)

Bu DIP switch (SA5_FAN-E), fanda arıza oluştuğunda servisin yedekleme ayarları için kullanılır. Arızalı fanın kısa bir süreliğine işletimini korumaya alabilir ve sistemin acil durum işletimini sağlar

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 38

Önlemler:

 1. DIP switch ayarı yukarıdakilerden biri değilse, DIP Switch arızası oluşmuş olabilir.
 2. Bir modüldeki sadece bir fan yedekleme yapılabilir.
 3. Fabrika ayarı “11”dır.
 4. Sistem, fan yedekleme durumda 120 saatten fazla sürekli olarak çalıştıramaz. 120 saat aşıldığında, tüm cihaz durdurulur ve sınırlı işletim kodu “Ad” iç ünite üzerinde görüntülenir.

Dış ünite Fanı statik basınç ayarı “DIP Switch (SA6_ ESP_S)

Bu, DIP switch (SA6_ ESP_S), kanallardaki statik basıncı 0 Pa, 50 Pa (orta), 80 Pa (yüksek) gibi değerlere ayarlamak için kullanılır. Ayar yöntemleri aşağıdaki gibidir;
Fabrika ayarı “11”dır.
DIP SWTICH her bir dış ünite üzerinde bağımsız olarak ayarlanmalıdır.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 39

Master Dış ünite Ayarı “DIP Switch (SA8_MASTER-S)

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 40

Bu DIP switch (SA8_MASTER-S), sistemin yönetim modülünü tanımlar. Bir soğutma sisteminde güç kapalı konumda iken, sadece bir master ünite ayarlanabilir. Ayar yöntemleri aşağıdaki gibidir:
Fabrika çıkışında tüm modüller “11” ile master ünite olarak ayarlıdır. Çoklu modüller paralel olarak bağlandığında, sadece bir modül master ünite konumunda kalır ve diğerleri Slave olarak ayarlanır. Bir modül bağımsız olarak kullanıldığında, ünite fabrika ayarlarını kullanır,
yani master ünitedir.

Üniteyi Slave yapmak için ana kartta modül adresi “01” olarak değiştirilir.
Önlemler:

 1. DIP switch ayarı yukarıdakilerden biri değilse, DIP Switch arızası oluşmuş olabilir.
 2. Bir sistemdeki sadece bir modül master ünite olarak ayarlanabilir. Diğerleri Slave modül ’dür.
 3. Ayarlar sistem kapalı konumda iken yapılmalıdır.
 4. Fabrika ayarı “11”dır.
  DIP Switch Örneği
  DIP switch üzerinde “ON”, “1” durmunu gösterir ve karşı yön “0” durumunu gösterir. Beyaz kolun konumu ayar yapılacak konumu gösterir.
  Aşağıda master ünite ayar örnekleri bulunmaktadır. Sistemde 3 modül bulunduğunu varsayalım:
  modül a, modül b, ve modül c. Modül c’yi master ünite olarak ayarlayalım. Ayarlar aşağıdaki gibi yapılmalıdır:
%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 41

Dış Ünite Fonksiyon Tuşları Ayarları

Not:
① Sistem fonksiyon ayarları ve sorgusu tüm ünitenin devreye alınmasından sonra yapılmalıdır.
② Sistem fonksiyon ayarları ve sorgusu ünite çalışırken yapılabilir.

Fonksiyon tuşlarının tanıtımı

Dış ünite Ana kartında sekiz adet fonksiyon tuşu bulunur;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 42

Fonksiyon listesi

Fonksiyon
kodu
Fonksiyon adıFonksiyon anlamı
A2Gaz toplama
işletimi
Bakım sırasındaki otomatik start up
işletiminden sonra sistemin tüm gazı
basıncına göre iç ünite boru hattında
veya dış ünitede toplar. Sadece ayarlanabilir.
A6Ünite
ısıtma/soğutma
fonksiyonu
Ünitenin ısıtma/soğutma, sadece
ısıtma, sadece soğutma veya merkezi
kontrol yönetimi için sadece fan modu
için kilitlenir Ayarlanabilir ve
sorgulanabilir.
A7Dış ünite sessiz
modu
Kullanıcıların ses seviyesi taleplerine
göre dış ünite için farklı sessiz
modlarında ayar yapar. Ayarlanabilir ve
sorgulanabilir.
A8Vakum moduTüm boru hatlarında vakum işlemini
tam ve sağlıklı yapmak için devreye
alma işlemi öncesinde tüm elektronik
genleşme valflerini ve elektromanyetik
valfleri açar Sadece ayarlanabilir
n0Tasarruf kontrolü
1
Ünitenin elektrik sarfiyatını sistem
parametrelerine göre otomatik olarak
düşürür. Ayarlanabilir ve
sorgulanabilir.
n3Manuel Buz
çözme (defrost)
işletimi
Dış üniteye müdahale ile buz çözme
(defrost) işletimi yaptırır. Sadece ayarlanabilir
n4En yüksek çıkış
kapasitesi
Ünitenin elektrik sarfiyatını kapasiteye
müdahale ederek düşürür. Ayarlanabilir ve
sorgulanabilir.
n5iç ünite adres
konumlandırma
Bir merkezi kontrol yönetiminde farklı
soğutma sistemleri kumanda
edildiğinde iç ünite adreslerinin
karışmasını önler. Sadece ayarlanabilir
n6Hata sorgulamaDış ünite geçmiş hata bilgilerini
sorgular. Sadece sorgulanabilir.
n7Parametre
sorgulama
Dış üniteye ait gerçek zamanlı işletim
parametrelerini sorgular. Sadece sorgulanabilir.
n8İç ünite
adreslerinin
sorgulaması
Dış ünite işletimleri üzerinden tüm iç
ünitelerin adreslerini göstermesini
sağlar Sadece sorgulanabilir.
n9Dış üniteye bağlı
iç ünite sayısının
sorgulaması
Dış üniteye bağlı aktif iç ünite sayısını
gösterir. Sadece sorgulanabilir.
nbDış ünite barkod
sorgulaması
Dış ünite ve kumanda barkod
sorgulaması yapar. Sadece sorgulanabilir.

Fonksiyonların Ayarlanması

Adım 1: Master ünitenin devreye alma kapağını açın.
Adım 2: Tüm iç ve dış ünitelerin elektriğini açın.
Adım 3: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın. Varsayılan olarak, master ünite ekranı aşağıdaki gibi görülür

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 43

Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak karşılık gelen fonksiyonu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.
Ayarlanacak fonksiyonları seçtikten sonra, fonksiyon ayarlarının girişini onaylamak için ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 44

Adım 4: Fonksiyon parametrelerini ayarlama metodu aşağıdaki gibidir:

A2 Gaz toplama işlemi

Bu fonksiyon onarım öncesinde, iç ünite borulamasındaki gazı veya arızalı dış ünitedeki gazı kısmen toplamak içindir.
Her bir modülün gaz toplama miktarı aşağıdaki gibidir:

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 45

Bu fonksiyon iki moddan oluşur:

a) Arızalı dış ünitenin gazını toplama işlemi.

b) İç ünite ve tesisattan gaz toplama işlemi.

a) İç üniteye gaz toplama

Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak A2’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: İç üniteye gaz toplamak için ‘’01’’ i seçin. Tüm modüllerin Dijital ve Durum LED leri aşağıdaki gibi görülür:

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 46

LED3 bir modülün alçak basınç değerini gösterir. Değer negatif ise, LED3 dönüşümlü olarak ‘’nE’’ negatif kodunu ve her saniyede sayısal değerini gösterir.

Örneğin -30°C için, LED3 değişimli olarak, 1 saniye ‘’nE’’ kodunu ve sonrasında 1 saniye ‘’30’’ değerini gösterir.

Adım 4: Sistemdeki tüm dış ünitelerin sıvı borusu (ince boru) vanalarını kapatın. Sürekli olarak yanıp sönen LED3’ te alçak-basınç değeri görüldüğünde, hızlıca tüm modüllerin tüm vanalarını kapatın ve gaz toplama işleminin tamamlandığını onaylamak için master ünitedeki
‘’SW7’’ tuşuna basın veya tüm ünitelerin elektriğini kesin.
Sürekli olarak yanıp sönen LED3’ te alçak basınç değeri gösterildikten sonra 3 dakika içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa, tüm ünite zorla durdurulacaktır.
Not:

 • Master ünitede, üst seviyeye menüye dönmek için ‘’SW6’’ ya basın.
 • Master ünitede 5 dakika boyunca herhangi bir tuş aktivitesi olmazsa, otomatik olarak fonksiyon ayarlarından çıkılır ve ünite mevcut durumuna döner.
 • Gaz toplamadan sonra 10 dakika içerisinde bir diğer başlangıca izin verilmez.

b) Dış üniteye gaz toplama

Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak A2’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Gaz toplama gerektiren modülü, modül acil çalışma durumuna getirin ve sıvı borusu vanasını kapatın. Masterl modül gaz toplamasını girmek için Adım 2 deki gibi ‘’02’’ yi seçin. Ekran aşağıdaki gibidir:

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 47

LED3 modülün yüksek basınç değerini gösterir.
Adım 4: Sürekli olarak yanıp sönen LED3’ te yüksek basınç değeri gösterildiğinde (yüksek basınç 0°C’nin altında olduğunda ekranda 0°C olarak görüntülenir), hızlıca modülün tüm vanalarını kapatın ve daha sonra gaz toplama işleminin tamamlandığını onaylamak için master ünitedeki ’SW7’’ tuşuna basın veya tüm ünitelerin elektriğini kesin.


Sürekli olarak yanıp sönen LED3’ te yüksek basınç değeri gösterildikten sonra 3 dakika içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa, tüm ünite zorla durdurulacaktır.


Master ünitede, tüm ünitelerin standby durumunu eski haline getirmek için ‘’SW6’’ tuşuna basarak üst seviyeye geçin. (üst seviyeye dönmek için ayar durumunda “SW6” ya basın; ayarlar tamamlandıktan sonra, ünitenin normal çalışma durumuna dönmek için ‘’SW6’’ ya basın).


Not: Kullanıcılar, modül gaz toplama işleminden önce gaz toplama gerektiren temel modülün sıvı borusu vanası kapatmalıdır.
Gaz toplamadan sonra 10 dakika içerisinde bir diğer başlangıca izin verilmez.

“A6” Dış ünite zorunlu ısıtma/soğutma fonksiyonu

Bu fonksiyon tüm ünitelerin aşağıda belirtildiği şekilde çalışma modunu ayarlar,
Mod çakışmalarını önlemek için, kullanıcı veya servis dış ünite çalışma modunu sabitleyebilir.
Farklı sistemleri aynı moda ayarlamak gerektiğinde, master ünite aşağıdaki koşullara göre ayarlanır.
Master ünite ayarları için, “Merkezi Kumanda Adresi DIP Switch (SA2_Addr-CC)” bölümüne bakınız.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak A6’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Zorunlu çalıma modu için ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak aşağıdaki tablada belirtilen modlardan birine getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 48

“A7” Sessiz dış ünite modu

Bu fonksiyon dış ünitenin daha sessiz çalışmasının talep edildiği durumlarda kullanılır. Gece otomatik sessiz modu ve sürekli sessiz mod olarak ayarlanabilir.

Gece otomatik sessiz mod için, sistem otomatik olarak gün içindeki en yüksek sıcaklığı değerlendirir ve sonra gece düşük sesli çalışmayı temin etmek için, belirli bir zaman aralığında sessiz çalışmayı başlatır.

En yüksek gün içi sıcaklık genellikle Öğlen 13:00-15:00 arasındadır.

Gece otomatik sessiz modu dokuz kategoriden oluşur:

Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak A7’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Sessiz mod için ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak aşağıdaki tablada belirtilen modlardan birine getirin ve ‘’SW7’’tuşuna basın

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 49

Sürekli sessiz modda, sistem zamandan bağımsız olarak sürekli düşük gürültüde çalışır.
Not: Sessiz mod ayarlandıktan sonra sistem kapasitesi düşebilir.

Bu nedenle, sessiz mod kategorilerinden birini seçerek kapasite ve gürültüyü dengelemeye çalışın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 50
“A8” Vakum modu

Bu fonksiyon tüm sistemdeki vakumun tamamen yapılabilmesi için tüm expansion valflerin ve manyetik valflerin açılmasını sağlar.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak A8’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Vakum modu için ‘’SW1(yukarı)’’ tuşuna basarak “02” ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 51

Vakum durumundan çıkmak için ana ünitede ‘’SW6’’ tuşuna bas. Alternatif olarak, 24 saat sonra tüm ünite vakum durumundan çıkar.

“n0” Tasarruf kontrolü 1

Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n0’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Tasarruf kontrolü 1 modu için ‘’SW1(yukarı)’’ tuşuna basarak aşağıdaki tablada belirtilen modlardan birine getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 52
“n3” Zorla buz çözme

Bu fonksiyon onarım sırasında üniteler için zorla buz çözme gerektiğinde ayarlanır. Bu fonksiyon etkinleştirildikten sonra, sistem otomatik olarak ortam şartlarına göre çıkış yapar ve daha sonra yine otomatik olarak sistem şartlarına göre çalışır.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n3’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Zorla buz çözme modu için ‘’SW1(yukarı)’’ tuşuna basarak “02” ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 53

Ünite buz çözme çıkış koşullarına geldiğinde, sistem otomatik olarak çıkış yapar ve normal çalışma koşullarına geri döner.

“n4” En yüksek çıkış kapasitesi

Kullanıcı zorla sistemin güç tüketimini sınırlandırmak istediğinde, en yüksek kapasite limitini ayarlar. Ayarın içeriği aşağıdaki gibidir:
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n4’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: En yüksek çıkış kapasitesi ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak aşağıdaki tablada belirtilen modlardan birine getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 54

Not: Kapasite sınırlandırıldıktan sonra ısıtma ve soğutmanın etkisi azalabilir.

“n5” İç ünite adres denkleştirme

Bu fonksiyon, birden fazla sistem merkezi olarak kontrol edildiğinde (kumanda ekranı veya merkezi kumanda kullanarak), farklı sistemlerdeki aynı adreslerden kaçınmak için adresleri ayarlar. Adresler ayarlanmazsa, farklı sistemler arasında adres çakışması meydana
gelebilir.

Bu fonksiyon sadece SA2 DIP switch’in ‘’00000’’ olduğu master sistemde yapılabilir. Detaylar için, “Merkezi Kumanda Adresi DIP Switch (SA2_Addr-CC)” bölümüne bakınız.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW3’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n5’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Adım 3: Yeniden adresleme için ‘’SW1(yukarı)’’ tuşuna basarak “02” ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 55

Fonksiyonların Görüntülenmesi

“n6” Hata sorgulama

Bu fonksiyon sistemin hata geçmişini gösterir. Son 5 adet hata geçmişi hafızda saklanır.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW4’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n6’ya getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Not;
• LED 3 dönüşümlü olarak, 1 saniye aralıkla geçmiş hata kayıt sırasına göre hata kodunu ve modül adresini gösterir.
• LED2 hata sırası numarasını gösterir. Eğer hata geçmişi yoksa LED2 ve LED3 varsayılan olarak ‘’00’’ gösterir.
• 5 hata geçmişine kadar sorgu yapılabilir.”01-05″ en erkenden en sona olmak üzere hata dizisini gösterir. 5’ten az hata geçmişi var ise, LED2 ve LED3, en son hata gösterildikten sonra başka hatanın olmadığını belirten ‘’00’’ ı görüntüler.
• Dış ünitenin tüm hata geçmişini temizlemek için, hata sorgulama durumunda iken ‘’SW7’’ tuşunu 5 saniye basılı tutun.
Ekran aşağıdaki gibidir;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 56

Sorgulanabilen hatalar aşağıdaki gibidir;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 57
%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 58
”n7” Parametre sorgulama

Bu fonksiyon dış ünitenin her bir modülünün anlık çalışma parametrelerini gösterir.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW4’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n7’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın. Ekran aşağıdaki gibidir;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 59

‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak parametre sorgusu için bir modül seç ve sonrasında ‘’SW7’’ ye bas. Ekran aşağıdaki gibidir;

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 60

LED2 modülün parametre kodunu LED3 parametre değerini gösterir.
Parametreler aşağıdaki sırada görüntülenir. Varsayılan olarak dış çevre sıcaklığı değeri görüntülenir. ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak karşılık gelen parametre değerini seçin.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 61
%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 62

Not:
• Parametre değeri negatif ise, LED3 dönüşümlü olarak ‘’nE’’ negatif kodunu ve her saniyede sayısal değerini gösterir. Örneğin -30°C için, LED3 değişimli olarak, 1 saniye ‘’nE’’ kodunu ve sonrasında 1 saniye ‘’30’’ değerini gösterir.
• Boşaltma sıcaklığı ve çevre sıcaklığı 4-haneli değer olarak görüntülenir; dönüşümlü olarak yüksek olan 2-hane ve düşük hane.
Örneğin, sırayla ‘’01’’ ve ‘’15’’ görüntülenirse, 115°C’ yi belirtir. Sırayla ‘’nE’’, ‘’00’’ ve ‘’28’’ görüntülenirse, -28°C’ yi belirtir.
• Eğer parametre ünite için geçersizse ‘’00’’ görüntülenir.
• Ana ünitede 5 dakika boyunca herhangi bir tuş aktivitesi olmazsa, otomatik olarak fonksiyon ayarlarından çıkılır ve ünite mevcut durumu geri yükler.

“n8” İç ünite adres görüntüleme

Bu fonksiyon dış ünitenin çalışması süresinde tüm iç ünitelerin adreslerini ekranlarında göstermesini sağlar.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW4’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n8’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
Ana ünite ekranı aşağıdaki görüntülenir. Diğer modüller normal durumda görüntülenir.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 63

Tüm iç ünitelerin ekran panelleri veya kablolu kumandaları kendi adresini görüntüler. Ancak bu durum, sistemin ayarlarını ve çalışma durumunu etkilemez.

• Bir üst basamağa geri dönmek için ana ünitede ‘’SW6’’ tuşuna basın. İç ünite adres görüntüleme konumunu tutar.
• Tüm iç üniteler için adres görüntü konumundan çıkmak ve bir üst basamağa dönmek için ana ünitede ‘’SW6’’ tuşuna basın.
• Master ünitede 30 sn. boyunca çıkış tuşu işlemi gerçekleştirilmezse, fonksiyon ayarlarından otomatik olarak çıkar ve ünite mevcut durumuna geri döner.

“n9” Aktif iç ünite sayısı sorgulama

Bu fonksiyon dış üniteye bağlı aktif iç ünite sayısını gösterir.
Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW4’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak n9’e getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.

Ana ünite ekranı aşağıdaki görüntülenir. Diğer modüller normal durumda görüntülenir.

%filename
Viessmann Vrf Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları 64
“nb” Dış ünite barkod sorgulaması

Adım 1: Fonksiyon ayarlarının seçilebilmesi için master ünitedeki ‘’SW4’’ tuşuna basın.
Adım 2: Master ünitedeki ‘’SW1(yukarı)’’ veya ‘’SW2(aşağı)’’ tuşuna basarak nb’ye getirin ve ‘’SW7’’ tuşuna basın.
UN tüm ünite barkodunu ve Pc kumanda barkodunu belirtir.
Modülü onayladıktan sonra, “SW1 (▲)” veya “SW2 (▼)” tuşuna basarak bir barkod sırası seç.

Ekran sırası aşağıdaki gibidir.

Tüm ünite barkodu (bits 1-13) ve kumanda barkodu (bits 1-13),
tüm ünite barkod bağlantısı > tüm ünite barkodu (bits 1-6) > tüm ünite barkodu (bits 7-12) > tüm ünite barkodu (bit 13) > kumanda barkodu bağlantısı > kumanda barkodu (bits 1-6) > kumanda barkodu kodu (bits 7-12) > kumanda barkodu (bit 13).

Ekran aşağıdaki gibidir:

Ünite için parametre geçersizse, ‘’00’’ görüntülenir.
Ana ünitede, iki basamak menü varsa bir üst basamağa gitmek için ‘’SW6’’ tuşuna bas. Sorgulama konumundan çıkmak için ‘’SW4’’ tuşuna bas.

Ana ünitede 5 dakika boyunca herhangi bir tuş aktivitesi olmazsa, otomatik olarak fonksiyon ayarlarından çıkılır ve ünite mevcut durumu geri yükler.