Klima gaz şarjı yapma ve hesaplama

Klima gaz şarjı yapma ve hesaplama Klimalara ilave gaz şarjı dijital ve analog manometreler yardımıyla yapılır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, djital manometreler daha çok kullanılmaktadır.

Kalibrasyonu doğru yapılmış bir dijital manometre basınç değerlerini en doğru gösteren cihazlardır. Bu cihazların 3 çıkış noktası vardır. Mavi çıkış noktası alçak basıncı, kırmızı çıkış noktası ise yüksek basıncı gösterir. Ortasındaki çıkış noktası ise sisteme vakum yapmak için vakum motoruna, ilave gaz şarjı yapılması istenildiğinde ise gaz tüpüne bağlanır.

Dijital manometreyi analog manometreden ayıran önemli özellikler vardır. Bunlardan birisi ısı ölçer pens uçlarının bulunmasıdır. Bu pens uçlarını klimanın gidiş ve dönüş hattı borularına bağladığımızda , iç üniteye gönderdiğimiz gaz basıncı ısı farkını görmemizi sağlar. Diğer bir özelliği ise gaz kaçak tespit fonksiyonunun bulunmasıdır. Bu özelliği sayesinde sistemde kaçak olup olmadığını 20-30 dakika aralığında bir süre içerisinde görmenizi sağlar.

Klima ilave gaz şarjı yapma ve hesaplama
dijital manometre

Gaz şarjı yapmanın en doğru yöntemi, gaz şarj terazisi kullanmaktır. Gaz terazisi kullanmak neden önemlidir sorusunun cevabı, değişken hava şartlarında terazisiz gaz şarjı yapmak basınç farklılıkları oluşturabileceği için bizleri yanıltabilir. Sisteme çekilen bakır boru metrajının bilinmediği durumlarda ise, evoparatör ve dönüş borusu sıcaklığı baz alınarak ilave gaz verilebilir.

%filename
hassas gaz terazisi

Gaz terazisi kullanarak gaz şarjı yapmadan önce sistemin vakum pompası ile vakum edilmesi gerekmektedir. Sistemin vakum edilmeden gaz şarjı yapılması , sistemde hava, nem ve cüruf kalmasına yol açabileceğinden başta kompresörler olmak üzere sistemde arızalara yol açabilmektedir.

Klima Gaz Şarjı Nedir?

Gaz şarjı, klima sistemlerindeki gaz miktarının düşük olduğu durumlarda sisteme yapılan gaz ilavesidir.

Yeni sıfır klimaların gazı dış ünitelerinde mevcuttur. Klima montaj yapılıp sistem vakum edildikten sonra dış üniteden gazı açılarak bakır boru hattı içerisine gönderilir.

Kullanılan klimalarda ise, sistemde gaz bitmişse, klima etiketinde yazan gaz tipi ve miktarı, manometre ve gaz terazisi ile sisteme gaz şarjı yapılır. Örneğin; klima etiketinde soğutucu tipi R410A,R22 veya R32 ve gaz miktarı 2 kg, 1.5 kg gibi değerler yazar.

Split klimalara gaz şarjı nasıl yapılır?

Split inverter ve on off klimalara yapılacak gaz şarjlarının farkı yoktur. Her iki tip klimalara aynı şekilde gaz şarjı yapılır.

Klima soğutmada çalıştırılacaksa, manometrenin kırmızı(yüksek basınç) veya mavi(alçak basınç) çıkış noktasındaki hortum klima dış ünitesinde kalın emiş borusunun bağlı olduğu servis subapına bağlanır. Klima ısıtmada çalıştırılacaksa kırmızı(yüksek basınç) çıkış hortumu bağlanır.

Manometrenin orta çıkışındaki hortum klima tüpüne bağlanır. Klima soğutma modunda en düşük derecede çalıştırılır.

%filename
klima gaz basma aparatları

Klima dış ünitesi devreye girdikten sonra klima gaz şarjı yapılır.

Gaz şarjı, klima etiketinde yazan gaz tipine ve gaz miktarına göre yapılır.

R22 ve R32 gazlar dik olarak düz şekilde gaz şarjı yapılır. R410A gazlar ise karışım bir gaz çeşidi olduğu için sisteme dik şekilde ters çevrilerek gaz şarjı yapılır.

Not: Klima gaz şarjı yapılmadan önce sistemdeki nem ve havanın kurutulması için vakum motoru ile sistemin vakum yapılması gerekmektedir. Aksi halde ileride kompresör arızası gibi olumsuz sonuçlar doğabilir.

%filename
vakum pompası

VRF Klimalara gaz şarjı nasıl yapılır?

Vrf klimalara yapılan lave gaz şarjı işlemi, split klimalara yapılan gaz şarjı işleminden farklıdır. Çünkü Vrf klima sistemlerinde birden çok klima bağlandığı için uzun bakır boru hatları çekilir.

Vrf sistemlerinin kurulumu yapıldıktan sonra, sisteme dış üniteden kaçak testi yapmak için azot verilir. Azot verildikten sonra dijital manometre bağlanarak kaçak fonksiyon testi yaplır.

Sistemde herhangi bir kaçak yoksa, azot dış üniteden boşaltılır ve vakum pompası bağlanarak sistem vakum yapılır.

Dış ünitelerin gazları açılmadan önce, sistemdeki likit(ince) bakır boru metrajı hesaplanır ve ön soğutucu gaz şarjı yapılır.

%filename

Örneğin; 150m 3/8-1/4 ve 100m 5/8-3/8 bakır boru çektiniz. Çektiğiniz likit hatlarını tabloya göre hesaplayalım.

1/4 150m x 0,022 = 3,3 3/8 100m x 0,054 = 5,4 Çıkan değerleri toplayalım. 3,3+5,4 = 8,7 Çıkan değere örneğin 5,5 kg da dış ünite değeri ekleyelim. 8,7 + 5,5 = 14,2 kg sisteme verilecek gaz miktarıdır.

Klima gaz basınçları kaç bar olmalı?

R22 gaz basınçları soğutmada dış ortam sıcaklığına göre 4-6 bar, ısıtmada ise 18-25 bar arasında olmalıdır.

R410A gaz basınçları soğutmada dış ortam sıcaklığına göre 8-10 bar, ısıtmada ise 28-35 bar arasında olmalıdır.

R32 gaz basınçları R410 gaz basınçları ile aynı seviyeye yakındır. Soğutmada 8-10, ısıtmada ise dış ortam sıcaklığına göre 28-35 bar seviyelerinde olmalıdır.

Ev tipi klima gazı ne kadar sürede biter?

Klima sistemlerinde soğutucu gazlar, bi yerden kaçmadıkları sürece bitmezler. Fakat yılda %10 oranında özelliğini kaybeder. Yani ortalama bir klima sisteminde soğutucu gaz 5 yıl civarında tükenebilir.

Klimanın gazı olup olmadığını nasıl anlarız?

Klima sistemlerinde gaz miktarı azaldığı zaman ince boruda karlanma oluşur. Fakat tamamen bittiğinde karlanma görülmez.

Klimanın iç ünitesi, dış ünite kompresörü ve fanları normal çalıştığı halde, klima ısıtma veya soğutma yapmıyorsa büyük ihtimalle klima gazı eksilmiş veya bitmiştir.

Ama yine de klima gazının eksildiğini veya bittiğini net anlayabilmek için klimanın kalın borusunun dış üniteye bağlandığı servis subapına manometre bağlayarak gaz basıncını görmek ve ölçmek gerekir.

İnverter klimalarda klima gazı eksildiğinde veya bittiğinde iç ünite veya kumada ekranında bir klima arıza kodları belirir.

Klima gazsız çalışırsa ne olur?

Klimalar gazsız çalıştıkları zaman soğutma çevrimini yapamayacakları için ısıtma ve soğutma işlemlerini yapamazlar.

Ayrıca klima gazsız çalışırsa, dış ünitedeki kompresör aşırı ısınır, termik açar ve soğuyana dek devreden çıkar. Bi zaman sonra termik de bozulabilir, kompresör savunmasız kalır ve arızalanır.

Yani, klima ısıtma ve soğutma işlemini yapamıyorsa çalıştırmaya devam etmeyiniz. Aksi halde kompresör arızalarına da sebep olabilir. Bu gibi durumlarda bir Klima Tamir Servisi çağırmanızda fayda vardır.