Viessmann Vrf Klima Kullanım Kılavuzu Ve Servis Ayarları

Viessmann Vrf Klima Kullanım Kılavuzu Viesmann servis ekipleri ve son kullanıcılar(müşteriler) için hazırlanmış Viesmann Vrf Klima bilgileridir.

Viessmann Vrf Klima 333-S VRF Kumanda Servis Ayarları

Servis Uzaktan Kumandası Fonksiyonları

Standart uzaktan kumanda bütün servis uygulama fonksiyonlarını sağlar. Fabrika çıkışında varsayılan olarak normal kumanda tipine ayarlıdır. Sadece Servis kumandası tipine ayarlandıktan sonra servis uygulama fonksiyonlarını kullanılabilir.

Aşağıdakiler sadece servis uygulama fonksiyonlarını açıklar. Diğer kullanıcı işletim ayarları için, ‘’Uzaktan Kumanda İşletim Talimatları’’ na bakın.


Servis uzaktan kumandası ayarlarına giriş:

Kapalı konumunda ‘’MODE’’ ve ‘’TEMP’’ tuşuna aynı anda basın. Ekranın sol alt
köşesindeki yuvarlak simgenin yanıp sönmesi ayarın başarılı olduğunu gösterir.
Normal uzaktan kumandayı geri yükleme:

Açık veya kapalı konumunda ‘’MODE’’ ve ‘’TEMP’’ tuşuna aynı anda bas. Ekranın sol
üst köşesindeki üç oklu simgenin yanıp sönmesi ayarın başarılı olduğunu gösterir.

Kablosuz Kumanda Master İç Ünite Ayarları

Devreye alınmış bir sistemde sistem otomatik olarak bir master iç ünite belirlemiştir. Herhangi bir iç ünite master olarak tanımlanabilir ve bir sistemde sadece bir master iç ünite olabilir. İki borulu sistemlerde bir master iç ünite seçilmez ise “L7” hatası görüntülenir, üç borulu sistemlerde master iç ünite ayarlanmaz.
Master iç ünite kablolu veya kablosuz kumanda ile ayarlanabilir. Master iç üniteyi kablosuz kumanda ile ayarlama metotları aşağıdaki gibidir;
Adım 1: Bir iç üniteyi fan moduna ve sıcaklığı 30°C’ ye ayarlayın.
Adım 2: ▲ ve ▼tuşlarına 5 saniye içerisinde devamlı olarak üç kez art arda basın.
Adım 3: Ayarlama başarılı mı değil mi kontrol edin. Başarılı ise, master iç ünitenin LED paneli ‘’UC’’ görüntüler ve kablolu kumandadaki “MASTER’’ yazısı açık olur. Aksi takdirde, adım 1 ve 2’yi tekrar edin.

Kablosuz Kumanda Aktif Parametre Ayarlarını Sorgulama

Servis uygulama fonksiyonu parametre sorgulama ve parametre ayarlarını kapsar.
Parametre sorgusu için, kullanıcılar ünitenin servis ve kullanıcı parametrelerini sorgulayabilir. Parametre sorgulama metodu aşağıdakiler gibidir;
Adım 1: Kumanda servis ayarları tipine ayarlı iken 5 saniye boyunda ‘’CLOCK’’ tuşuna basın.
Görüntüleme yazısı görünür. Sıcaklık alanında sorgu kodu “C00” yanıp söner ve ekranın altında “CHECK” yazısı görüntülenir.
Adım 2: ▲ /▼ tuşlarına basarak sorgu kodunu değiştir ve sorgulanacak ünite parametresini seçin (Sorgulanabilen parametreler için Tablo 2’ ye bakın).

Adım 3: Zamanlayıcı alanı sorgulama alt maddelerini görüntülerse, bu 2.seviye sorgu menüsü olduğunu gösterir. 2. seviye sorgu menüsünü seçmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. İçerik, zamanlayıcı alnında yanıp söner. Sorgulanacak bir 2. seviye menüsü seçmek için ▲ /▼ tuşlarına basın.
Adım 4: Sorgulamayı onaylamak ve 2. seviyeyi sorgulamak için ‘’TEMP’’ tuşuna basın.
Not: Servis uygulama fonksiyonuna girdikten sonra, 20 saniye içinde geçerli bir işlem gerçekleştirilmezse sistem servis ayarları konumundan otomatik olarak çıkar. Servis ayarları konumundan direkt çıkmak için ‘’CLOCK’’ tuşuna basın.

Screenshot 103

Screenshot 104

 

Tablo 2; Sorgulama Parametreleri

Kablosuz Kumanda Parametre Ayarları

Servis parametre ayarlama metodu aşağıdakiler gibidir;
Adım 1: Parametre sorgulamaya girdikten sonra, sorgulama kodunu “C00” a getir. Parametre ayarlama konumuna gitmek için ‘’CLOCK’’ tuşuna 5 saniye basılı tutun. Ekranın altında “SET” yazısı görüntülenir ve sıcaklık alanında ‘’P00’’ yanıp söner.
Adım 2: “▼”/“▲” tuşuna basarak ayar kodunu değiştir ve ayarlanacak ünite parametresini seç. (Ayarlanabilen parametreler için Tablo 3’e bakın).
Adım 3: Parametre ayarına girmek için ‘’TEMP’’ tuşuna basın. Zamanlayıcı alanında mevcut parametre değeri yanıp söner. Değeri değiştirmek için “▼”/“▲” tuşuna basın.
Adım 4: Ayarı onaylamak ve adım 2’ te dönmek için ‘’TEMP’’ tuşuna basın.
Mühendislik devreye almaya girdikten sonra, 20 saniye içerisinde geçerli bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak mühendislik devreye almasından çıkar. Mühendislik devreye alma işleminden direkt çıkmak için ‘’CLOCK’’ tuşuna bas.
Not: Servis uygulama fonksiyonuna girdikten sonra, 20 saniye içinde geçerli bir işlem gerçekleştirilmezse sistem servis ayarları konumundan otomatik olarak çıkar. Servis ayarları konumundan direkt çıkmak için ‘’CLOCK’’ tuşuna basın.

Ayar Kodu Ayar İçeriği Ayar Değeri
P00 Geçersiz  
P10 Master iç ünite ayarı 00: Mevcut ayarlar değiştirilmez
01: Karşılık gelen iç üniteyi ana master iç ünite yapar
001-255: Karşılık gelen iç ünite adresini Master iç ünite yapar
P15 Enerji kesilmesi sonrası hafıza durumu
ayarları
00: Enerji kesintisi sonrası kapalı konuma geçer
01: Enerji kesintisi sonrası eski konumundan devam eder
P17 Hata geçmişini sil 00: Silinmez, 01: Silinir
P20 İç ortam sıcaklık değerini algılama yöntemi 01: Hava emiş sıcaklık sensörü
02: Kablolu kumanda sıcaklık sensörü
03: Soğutma, nem alma ve fan için hava emiş sıcaklık sensörü; ısıtma için kablolu
kumda sıcaklık sensörü
04: Soğutma, nem alma ve fan için kablolu kumanda sıcaklık sensörü, otomatik mod
ve ısıtma için hava emiş sıcaklık sensörü
P21 İç ünite ortam sıcaklık sensörü düzeltilmiş
değer ayarları (soğutma, nem alma ve fan
için)
-15’den 15’ e
P22 İç ünite ortam sıcaklık sensörü düzeltilmiş
değer ayarları (ısıtma için)
-15’den 15’ e
P30 İç ünite fanı için statik basınç ayarları Tip 1: 03.04.05.06.07 – Tip 2: 01.02.03.04.05.06.07.08.09
P31 Yüksek tavan montaj ayarları 00: standart tavan montaj yüksekliği, 01: yüksek tavan montaj yüksekliği
P32 İç ünite kapasite ayarlama fonksiyonu -40%’tan +40%’a
P34 Time-point zamanlaması için geçerliliği
yineleme
00: Geçersiz
01: Geçerli
P35 Kullanıcı fonksiyonları için fabrika ayarlarına
dönme
00: Geçersiz
01: Fabrika ayarlarına döner
P36 Servislik ayarları için fabrika ayarlarına
dönme
00: Geçersiz
01: Fabrika ayarlarına döner
P40 Isı toplama engeli 00: Etkin değil, 10=10 sn, 20=20 sn, 30=30 sn, 40=40 sn, 50:50 sn, 60:60 sn.
P42 İç ünite adres ayarları 1-255 arası ayarlanabilir.
P43 Öncelikli işlem ayarları 00 Öncelikli işlem yok
01 Öncelikli işlem
P44 Tek tuşla iç ünite adres sorgulaması 00 Görüntülenmedi
01 Görüntülendi
P45 Tek tuşla iç ünite adres resetleme 00 Geçersiz
01 Proje numarası resetlenir
P46 Hava filitresi temizleme için toplanmış
zamanı sıfırlama
00 Silinmedi
01 Silindi
P47 Hava filtresi temizleme için hızlı ayarlar 00: Temizleme yok hızlı ayar
10-39: İlk hane kullanılan yerin kirlilik derecesini, ikinci hane IDU toplam işlem
zamanını belirtir. İki hane aşağıdaki gibi tanımlanır.
1.Hafif kirlilik: İlk hane ‘’1’’, ikinci hane ‘’0’’ ise, toplam çalışma süresinin 5500 saat
olduğunu gösterir. Her 500 çalışma saati eklendiğinde değer 1 artar. Örneğin değer
’’9’’ ise toplam çalışma saati 10000 saattir.
2.Orta kirlilik: İlk hane ‘’2’’ ikinci hane ‘’0’’ ise, toplam çalışma saatinin 1440
olduğunu gösterir. Toplam çalışma saatinin 400 artmasıyla ikinci hanedeki değer 1
artar. İkinci hane ‘’9’’ iken toplam çalışma saati 5000’ dir.
3.Ağır kirlilik: İlk hane ‘’3’’ ikince hane ‘’9’’ ise, toplam çalışma saati 100’dür. Toplam
çalışma saati 100 arttığında ikinci hane 1 artar. İkinci hane ‘’9’’ iken toplam çalışma
n0 Sistem tasarruf işlemi ayarları 00= Konfor öncelikli, 01=Tasarruf öncelikli
n1 Defrost periyodu ayarları 40=40 dakika, 50=50 dakika, 60=60 dakika
n3 Zorla buz çözme 00: Buz çözme yok, 01: Zorla buz çözme
A7 ODU sessiz fonksiyonu 00=Sessiz mod yok,
01=09: Akıllı gece sessiz modu, 10=12: Sürekli sessiz mod
n4 En yüksek kapasite çıkışı sınırlandırması
ayarları
08: En yüksek enerji tüketimi limiti %80
09: En yüksek enerji tüketimi limiti %90
10: Koruma sınırlaması yok %100
TABLO 3

Standart Kablolu Kumanda ile Kullanılan Uygulama Fonksiyonları “XK46”

Master iç ünite ayarları

Devreye alınmış bir sistemde sistem otomatik olarak bir master iç ünite belirlemiştir. Herhangi bir iç ünite master olarak tanımlanabilir ve bir sistemde sadece bir master iç ünite olabilir. İki borulu sistemlerde bir master iç ünite seçilmez ise “L7” hatası görüntülenir, üç borulu sistemlerde master iç ünite ayarlanmaz.
Master iç ünite kablolu veya kablosuz kumanda ile ayarlanabilir. Master iç üniteyi standart kablolu kumanda ile ayarlama metotları aşağıdaki gibidir;
Adım 1: Master yapmak istediğiniz iç üniteyi kapalı konuma getirin.
Adım 2: Kablolu kumandadaki ‘’MODE’’ tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutun.
Adım 3: Ayarlamanın başarılı olup olmadığını kontrol edin. Başarılı ise, kablolu kumandadaki ‘’MASTER’’ açık olur. İşlem başarısız olursa 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Screenshot 98

Adres Sorgulama ve Ayarları

Tek iç ünitenin adresini sorgulama

Parametre sorgulama arayüzü ‘’C00’’ a girmek için, açık veya kapalı konumunda ‘’FUNCTION’’ tuşuna 5 saniye basılı tutun. Kablolu kumandanın zamanlayıcı bölgesi, mevcut iç ünitenin adresini gösterir. Eş zamanlı olarak, paneldeki bir LED veya bağlı olan her bir iç ünitenin
88 ekranında kendi adresini görüntüler. Kablolu kumanda birden fazla iç ünite için çalışıyorsa, zamanlayıcı bölge en düşük adresi olan iç üniteyi görüntüler.

Birden Fazla iç ünitenin adresini sorgulama

Kumanda ile birden fazla iç ünite kontrol edilmesi durumunda iç ünite adresi sorgulama;
Parametre sorgulama arayüzü ‘’C00’’ a girmek için, açık veya kapalı konumunda ‘’FUNCTION’’ tuşuna 5 saniye basılı tutun. ‘’C01’’e geçmek için “▼” tuşuna basın. Sorgulamaya girmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. Zamanlayıcı bölge, küçükten büyüğe iç ünitelerin adreslerini gösterir. Adresleri geçmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın. Eş zamanlı olarak, bir LED panel bağlı olan her bir iç ünitenin 88 ekranında kendi adresini görüntüler.
Not: Kablolu kumanda ile kullanılan iç ünitenin buzzer’ından ses gelmesi normaldir. Buzzer’ın ses çıkarmasının amacı; Servis personelinin iç ünitenin yerinin tespit etmesine olanak sağlamaktır. Özellikle, LED paneli olmayan iç üniteler için, çünkü bu iç üniteler kendi
adreslerini görüntüleyemez.

Bütün iletişim ağındaki iç ünitelerin adreslerini sorgulama

Parametre sorgulama arayüzü ‘’C00’’ a girmek için, açık veya kapalı konumunda ‘’FUNCTION’’ tuşuna 5 saniye nasılı tutun. ‘’C18’’e geçmek için “▼” tuşuna basın. Sorgulamaya girmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. Tüm ağdaki her bir kablolu kumandanın zamanlayıcı bölgesi karşılık gelen iç ünitenin adresini gösterir. Eş zamanlı olarak, paneldeki bir LED veya bağlı olan her bir iç ünitenin 88 ekranında kendi adresini görüntüler.
Çıkış metodu sorgulama:
• ‘’C18’’ sorgulama arayüzünden çık.
• Ağdaki herhangi bir kablolu kumandanın ON/OFF tuşuna bas.

İç Ünite Adres Ayarları

Parametre sorgulama arayüzü ‘’C00’’ a girmek için, açık veya kapalı konumunda ‘’FUNCTION’’ tuşuna 5 saniye nasılı tutun. 3 kez art arda ‘’MODE’’ tuşuna basın sonra mühendislik parametre ayarları arayüzüne girmek için ‘’FUNCTION’’ tuşunu 5 saniye basılı tutun.
Sıcaklık alanı ‘’P00’’ gösterir. ‘’P42’’ ye geçmek için “▼” tuşuna basın.
Tek iç ünite: ‘’MODE’’ tuşuna basın. Adres numarası zamanlayıcı alanında yanıp söner. Adres numarasını ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşuna basın ve sonra onaylamak ve üst menüye gitmek için ‘’ENTER’’ tuşuna basın.
Birden fazla iç ünite: İç ünite seçim menüsüne girmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. İç üniteleri değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın. Üstteki metottaki gibi, mevcut iç ünitenin adresini ayarlamak için ‘’MODE’’ tuşuna basın.

Standart Kumanda Kullanıcı Parametrelerini Sorgulama

Kullanıcı parametreleri açık veya kapalı konumunda sorgulanabilir.
Adım 1: Kullanıcı parametre sorgulama arayüzüne girmek için ‘’FUNCTION’’ tuşunu 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’görüntüler ve ‘’View’’ görünür.
Adım 2: “▲” veya “▼” tuşuna basarak bir parametre kodu seçin.
Adım 3: Üst menüye gitmek için “ENTER/CANCEL” tuşuna parametre sorgulamadan çıkana kadar basın.
Kullanıcı parametre sorgulama listesi aşağıdaki gibidir;


Tablo 4: Kullanıcı Parametreleri Sorgulama Listesi;

Ayar Kodu Ayar Adı Ayar Aralığı Görüntülenme Şekli
C00 Parametre ayarı
girişi
  Zamanlayıcı alanı: Mevcut iç ünitenin adres numarasını gösterir
Not: Mevcut kumanda birden fazla iç üniteye bağlıysa, en düşük proje numarası olan iç ünite
görüntülenir.
C01 Arızalı iç ünite
yeri ve iç ünite
adresi
sorgulama
1-255= Aktif
iç ünite
adres
numarası
İşlem Metodu: “C01’’ konumunda, iç ünitenin adres sorgulamasına girmek için ‘’MODE’’ tuşuna
basın. İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya“▼” tuşuna basın.
Görüntü modu: Sıcaklık alanı mevcut iç ünitenin hatasını gösterir. (birden fazla hata olması
durumunda, her 3 saniyede dönüşümlü olarak görüntülenir).
Zamanlayıcı alan: mevcut iç ünitenin adresini gösterir (adres çakışması C5 hatası). (adresler
büyükten küçüğe doğru ayarlanır).
Özel işlemler: Kullanıcılar adres sorgulamasına girmek için ‘’MODE’’ tuşuna bastıktan sonra, kablolu
kumanda ile kullanılan iç ünitenin Buzzer’ı, kullanıcı ‘’C01’’ sorgusundan çıkana veya bir sonraki iç
üniteye geçene kadar ses çıkarır.
C03 Sistem ağındaki
iç ünite sayısını
sorgulama
1-80 Zamanlayıcı alanı sistemdeki aktif iç ünitelerin sayısını gösterir.
C06 Öncelikli işlem
sorgulama
00:Ortak
işlem
01:Öncelikli
işlem
İşlem metodu: “C07” konumunda, iç ortam sıcaklık sorgulama arayüzüne girmek için ‘’MODE’’
tuşuna basın. İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya“▼” tuşuna basın.
Görüntü modu:
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini gösterir.
Zamanlayıcı alanı: Tekrar doldurmadan sonra iç ortam sıcaklık sensörünün sıcaklığını gösterir.
C07 İç ortam sıcaklık
sorgulama
  İşlem metodu: “C07” konumunda, iç ortam sıcaklık sorgulama arayüzüne girmek için ‘’MODE’’
tuşuna basın. İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya“▼” tuşuna basın.
Görüntü modu:
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini gösterir.
Zamanlayıcı alanı: Tekrar doldurmadan sonra iç ortam sıcaklık sensörünün sıcaklığını gösterir.
C08 Hava filtresi
temizleme için
kalan zamanı
sorgulama
4-416: gün Zamanlayıcı alanı: Hava filtresi temizleme için kalan zamanı gösterir.
C09 Kablolu
kumanda adres
sorgulama
01, 02 Zamanlayıcı alanı: Mevcut kablolu kumandanın adresini gösterir.
C11 Kumandaya
bağlı iç ünite
sayısı sorgulama
1-16 Zamanlayıcı alanı: Kablolu kumanda ile kontrol edilen iç ünitelerin sayısını gösterir.
C12 Dış ortam
sıcaklığı
sorgulama
  Zamanlayıcı alanı: Master dış ünitenin dış ortam sıcaklık sensörünün sıcaklık değerini gösterir.
C17 İç ortam bağıl
nem sorgulama
20-90 İşlem metodu: “C17” konumunda, öncelikli işlem sorgulama arayüzüne girmek için ‘’MODE’’
tuşuna basın.
İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya“▼” tuşuna basın.
Görüntü modu: Sıcaklık alanı: bağıl nem değerini gösterir.
Zamanlayıcı alanı: İç ünite adresini görüntüler (adresler küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır). HBS
ağı bir iç üniteden oluşuyorsa, zamanlayıcı alanı ‘’C17’’ arayüzünde doğrudan iç ünite bağıl nem
oranını görüntüler.
C18 İletişim ağında
iç ünite adres
sorgulama
1-255 İşlem metodu: “C18” konumunda, öncelikli işlem sorgulama arayüzüne girmek için ‘’MODE’’
tuşuna basın. İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya“▼” tuşuna basın.
İptal etme metodu:
a) Kullanıcı 20 saniye içerisinde ‘’C18’’ sorgulama arayüzünden çıkarsa, adres görüntüleme iptal
edilir.
b) Zaman aşımından sonra 20 sn. içerisinde sorgulama arayüzünden çıkılırsa, adres görüntülemeyi
iptal etmek için, açık veya kapalı konumundayken ‘’ON/OFF’’ tuşuna basın.
Görüntü modu:
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitelerin adresini gösterir. (Adresler küçükten büyüğe doğru
sıralanmıştır).
Zamanlayıcı alanı: Mevcut iç ünitenin adresini gösterir.
Ağdaki her bir iç ünite/kablolu kumanda kendi adresini görüntüler. (Kablolu kumanda her saniye
küçükten büyüğe olmak üzere iç ünitelerin adreslerini görüntüler.)
C20 Taze havalı iç
ünitenin çıkış
sıcaklığı
sorgulama
-9 to 99 İşlem metodu: “C20” konumunda, taze havalı iç ünite sıcaklık sorgulama arayüzüne girmek için
‘’MODE’’ tuşuna basın. İç üniteyi değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Görüntü modu:
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini gösterir. (1-16 proje numarası küçükten büyüğe doğru
sıralanmıştır).
Zamanlayıcı alanı: Taze havalı iç ünitenin çıkış sıcaklığını görüntüler.
HBS ağı bir iç üniteden oluşuyorsa, zamanlayıcı alanı “C20” arayüzünde doğrudan taze havalı iç
ünitenin çıkış sıcaklığını görüntüler.
Tablo 4: Kullanıcı Parametreleri Sorgulama Listesi;

Not:
• “FAN”, “TIMER”, “SLEEP” ve “SWING” parametre sorgulama konumunda geçersizdir. “ON/OFF” tuşuna basarak, kullanıcılar ana arayüze geri dönebilir fakat üniteyi açıp-kapatamaz.
• Parametre sorgulama konumunda, uzaktan kumanda sinyalleri geçersizdir.

Standart Kumanda Servis Parametrelerini Sorgulama

Servis parametreleri açık veya kapalı konumunda sorgulanabilir.
Adım 1: Servis parametre arayüzüne gitmek için ‘’FUNCTION’’ tuşuna 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’ olarak görülür ve ’View’’ yazısı ekranın altında görünür.
Adım 2: ‘’C00’’ görüntülendikten sonra 5 saniye içerisinde, ‘’MODE’’ tuşuna 3 kez art arda basın.
Adım 3: “▲” veya “▼” tuşlarına basarak parametre kodunu seçin.
Adım 4: Bir üst menüye çıkmak için parametre ayarlarından çıkana kadar ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna basın.
Kullanıcılar, servis parametreleri sorgulama yüzünde sadece Tablo 5’ deki parametreleri sorgulayabilirler.
Servis parametre sorgulama listesi aşağıdaki gibidir;

Ayar
kodu
Ayar adı Ayar kapsamı Görüntülenme Şekli
C00 Parametre
ayarları girişi
(varsayılan)
  Zamanlayıcı alanı: Mevcut iç ünite adresini görüntüler.
Not: HBS ağı birden fazla iç üniteden oluşuyorsa, en adrese sahip olan iç ünite görüntülenir.
C02 İç ünite
kapasite
sorgulama
  İşlem metodu: “C02” konumunda, öncelikli işlem sorgulama arayüzüne gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. İç ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Mevcut IDU proje numarasını görüntüler
Zamanlayıcı alanı: Mevcut IDU kapasitesi / ayarlamadan sonra IDU kapasitesini görüntüler.
C04 Master iç
ünite adresi
sorgulama
1-255: Master iç
ünitenin adresi
00: Master iç
ünite yok
Zamanlayıcı alanı: Master iç ünite adresini görüntüler.
C05 İç ünite hata
geçmişi
sorgulama
5 hata geçmişi İşlem metodu: “C05’’ konumunda, hata geçmişi sorgulama arayüzüne gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. İç ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın. Mevcut iç ünitenin hata kodu sorgulamasına gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. Hata sırasını değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın. Bir üst menüye dönmek için ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Hata sırasını ve hata kodunu görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: İç ünite adresini gösterir.
C10 Dış ünite
statik basınç
ayarı
sorgulama
00: 0 Pa
30: 30 Pa
50: 50 Pa
80: 80 Pa
İşlem metodu:
“C10” konumunda, dış ünite statik basınç ayarı sorgulamasına gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
Dış ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: mevcut dış ünitenin adresini görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: Statik basınç ayarı değerini görüntüler.
C13 Dış ünite ağ
numarası
sorgulama
1-255 Zamanlayıcı alanı: Mevcut dış ünitenin ağ numarasını görüntüler.
C14 İç ünite boru
giriş sıcaklık
sensörü
sorgulama
-9 dan 99 a İşlem metodu: “C14” konumunda, İç ünite giriş borusu sıcaklık sensörü sorgulaması için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
İç ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: Giriş borusu sıcaklık değerini görüntüler.
HBS ağı bir iç üniteden oluşuyorsa, zamanlayıcı alanı ‘’C14’’ arayüzünde doğrudan sıcaklığı gösterir.
Sıcaklık sadece santigrat olarak görüntülenir
C15 İç ünite boru
çıkış sıcaklık
sensörü
sorgulama
-9 dan 99 a İşlem metodu: “C15’’ konumunda, iç ünite çıkış sıcaklık sensörü sorgulaması için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
İç ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: Çıkış borusu sıcaklık değerini görüntüler.
HBS ağı bir iç üniteden oluşuyorsa, zamanlayıcı alanı ‘’C14’’ arayüzünde doğrudan sıcaklığı gösterir.
Sıcaklık sadece santigrat olarak görüntülenir.
C16 İç ünitenin
elektronik
genleşme
vanası açıklığ
0-20 İşlem metodu: “C16’’ konumunda, elektronik genişleme valfi açıklık derecesi sorgulamasına gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
İç ünite adresini değiştirmek için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Mevcut iç ünitenin adresini görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: Açıklık değerini görüntüler.
HBS ağı bir iç üniteden oluşuyorsa, zamanlayıcı alanı ‘’C16’’ arayüzünde doğrudan elektronik genişleme valfinin açıklık derecesini gösterir.
n2 Diversite üst
limiti
35: 135%
50: 150%
Sıcaklık alanı: Parametre kodunu görüntüler.
Zamanlayıcı alanı: İç/Dış üniteler arasındaki kapasite oranını görüntüler.
n6 Dış ünite hata
geçmişi
sorgulama
5 hata geçmişi İşlem metodu: “n6” konumunda, Dış ünite hata kodu sorgulamasına gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
Bir üst menüye dönmek için ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna bas.
Sıcaklık alanı: Soldan sağa doğru hatalı sırayla hata kodunu gösterir.
(1-5, hatalar en önceden en sonraya doğru görüntülenir).
Zamanlayıcı alanı: Dış ünite adresini görüntüler.
n7 Dış ünite
Parametre
sorgulama
girişi
01-13
25-29
İşlem metodu: “n7” konumunda, dış ünite parametre sorgulamasına gitmek için ’MODE’’ tuşuna basın. “n7” durumunda, zamanlayıcı alanı görüntülenmez.
“MODE” tuşuna basarak dış ünite parametre sorgulamasına girin.
Dış ünite modül adresinin ilk hanesi görüntülenir. “▲” ve “▼” basarak dış ünite modül adresini değiştirin. “MODE” tuşuna basın ve bir dış ünite modülü seçin.
Böylelikle sıcaklık bölümündeki ilk hane sönecektir. Sıcaklık bölümündeki ikinci ve üçüncü haneler parametre kodunu gösterir. zamanlayıcı bölümü parametre değerinin karşılığını gösterir.
“▲” ve “▼” basarak parametre kodunu değiştirin. Bir üst menüye dönmek için “ENTER/CANCEL” tuşuna basın..
Sıcaklık bölümü: Soldan sağa doğru dış ünite modül adresini ve parametre kodunu gösterir.
Zamanlayıcı bölümü: Doğru parametre değerinin bir karşılığını gösterir.
Parametre
Kodu Parametre Adı Ünite
01 Dış ortam sıcaklığı °C
02 1. kompresör frekansı Hz
03 2. kompresör frekansı Hz
04 Dış ünite fanı frekansı Hz
05 Yüksek basınç °C
06 Alçak basınç °C
07 Kompresör sıcaklığı 1 °C
08 Kompresör sıcaklığı 2 °C
09 Kompresör sıcaklığı 3 °C
10 Kompresör sıcaklığı 4 °C
11 Kompresör sıcaklığı 5 °C
12 Kompresör sıcaklığı 6 °C
13 3. kompresör frekansı Hz
25 Dış ünite expansion açıklığı 1
(Mevcut değer = Gösterge değeri * 10) PALS
26 Dış ünite expansion açıklığı 2
(Mevcut değer = Gösterge değeri * 10) PALS
27 Subcool expansion açıklığı
(Mevcut değer = Gösterge değeri * 10) PALS
28 Defrost sıcaklığı °C
29 Subcool sıvı sıcaklığı °C
30 Akümülatörün sıcaklık çıkışı °C
31 Gaz dönüş sıcaklığı °C
32 Kondanser girişi sıcaklığı °C
33 Kondanser çıkış sıcaklığı °C
A6 Ünite
soğutma/
ısıtma
fonksiyonu
nA: Soğutma/Isıtma
nC: Sadece soğutma
nH: Sadece ısıtma
nF: Sadece Fan
İşlem methodu: “A6” konumunda, dış ünite soğutma/ısıtma fonksiyonu sorgulamasına gitmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın.
Sıcaklık bölümü: Parametre kodunu gösterir.
Zamanlayıcı bölümü: Geçerli ünitenin soğutma/ısıtma fonksiyon ayarı değerini gösterir.
       
Tablo 5: Servis Parametreleri Sorgulama Listesi

Not:
• “FAN”, “TIMER”, “SLEEP” ve “SWING” parametre sorgulama konumunda geçersizdir. “ON/OFF” tuşuna basarak, kullanıcılar ana arayüze geri dönebilir fakat üniteyi açıp-kapatamaz.
• Parametre sorgulama konumunda, uzaktan kumanda sinyalleri geçersizdir.

Standart Kumanda Kullanıcı Parametrelerini Ayarlama

Kullanıcı parametreleri açık veya kapalı konumunda ayarlanabilir.
Adım 1: 5 saniye boyunca ‘’FUNCTION’’ tuşuna basılı tutun. Zamanlayıcı alanı “C00’’ gösterir.
Adım 2:FUNCTION’’ tuşuna tekrardan 5 saniye basarak kablolu kumanda kullanıcı parametre ayarları arayüzüne girin. Sıcaklık alanı “P00’’ gösterir.
Adım 3: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre kodunu seçin.
Adım 4: Parametre değeri ayarlarına geçmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. Parametre değeri yanıp söner.
Adım 5: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre değerini ayarlayın ve ‘’ENTER’/CANCEL’’ tuşuna basarak işlemi tamamlayın.
Bir üst menüye çıkmak için parametre ayarlarından çıkana kadar ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna basın.

Kullanıcı parametre ayar listesi aşağıdaki gibidir.

Ayar
kodu
Ayar adı Ayarlama kapsamı Uyarı
P10 Master iç ünite
ayarları
00: Mevcut iç ünitenin
master/slave durumunu
değiştirmez.
01: Mevcut iç üniteyi
master ünite olarak
ayarlar
Mevcut kablolu kumandaya bağlı iç ünite, master iç ünite olarak
ayarlandıktan sonra, kablolu kumandadaki ‘’MASTER’’ yazısı açıktır.
P11 Kablolu kumanda
kızılötesi bağlantı
ayarları
00: etkin değil
01: etkin
Bu ayar sadece master kablolu kumanda ile etkinleştirilebilir. Kablolu
kumandanın kızılötesi uzaktan alma fonksiyonu kapatıldıktan sonra ne
master ne de slave kablolu kumanda sinyal alamaz. Sadece kablolu
kumandalar kullanılabilir.
P13 Kablolu
master/slave
ayarları
01: master kablolu
kumanda
02: slave kablolu kumanda
İki kablolu kumanda aynı anda bir veya daha fazla iç ünite kontrol
ettiğinde, kumandalar farklı adresleri kullanmalıdır. Slave kablolu
kumandanın (adres:02) kendi adresi ayarları dışında ünite parametre
ayarları fonksiyonu yoktur.
P14 Grup halinde
kontrol edilen iç
ünite adedi ayarları
00: etkin değil
01-16: iç ünite sayısı
Bu değer birbirine bağlı iç ünitelerin sayısı baz alınarak ayarlanır.
Eğer mevcut değer, grup halinde kontrol edilen içünitelerin gerçek sayısı
ile uyuşmuyorsa, ‘’L9’’ hatası oluşur.
P30 İç ünite fanı için
statik basınç ayarları
Tip 1: 03.04.05.06.07
Tip 2: 01.02. 03. 04. 05.
09
İç ünite tipinin belirlenmesinden sonra, kablolu kumanda sadece geçerli
statik basınç seviyesini görüntüler.
Statik basınç seviyesi 5 seviyeye ayrılır. VRF iç ünite için 9 seviyeye ayrılır.
Kablolu kumanda sadece belirlenmiş iç ünite ile eşleşen statik basınç
seviyesini gösterir.
HBS ağı 5 ve 9 statik basınç seviyesi olan iç ünitelerden oluşuyorsa,
kablolu kumanda, maksimum kontrol prensibine göre 9 ayarlanabilir
statik basınç seviyesini görüntüler. Kablolu kumanda, uzaktan kumanda
veya uzaktan görüntülemeden iç ünite ile alınan statik basınç seviyeleri
limit aralığını aşarsa, limit değeri etkin olur.
Açık ve senkronizasyon süresince, statik basınç seviye ayarı iç ünite
ayarları ile belirlenir.
P31 Yüksek tavan
montajı
00: standart tavan montajı
ayarı
01: yüksek tavan montajı
 
P33 Zamanlayıcı
fonksiyonu ayarları
00: olağan zamanlama
01: time-point zamanlama
 
P34 time-point
zamanlama için
doğruluğu
tekrarlama
00: tek zamanlama
01: her gün tekrar
Bu fonksiyon, sadece zamanlayıcı fonksiyonu time-point zamanlamaya
ayarlı ise geçerlidir.
P37
P38
Otomatik modda
soğutma ayarı
sıcaklığı
Otomatik modda
ısıtma ayarı sıcaklığı
17°C -30°C 25
16°C -29°C 20
Soğutma ayarı sıcaklığı – ısıtma ayarı sıcaklığı > 1
Not: İki ayar da uzaktan koruma konumunda hala geçerlidir.
P43 Ayrıcalıklı işletim
ayarları
00: olağan işletim
01: ayrıcalıklı işletim
Güç temini yetersiz olduğunda, kullanıcıların ayrıcalıklı işletimle iç ünite
ayarlamasını açıp kapatmasına izin verilir ve diğer iç üniteler zorla
kapanır. Zorla kapatılan iç ünitelerde hata kodu görüntülenir.
P46 Bakım süresi için
toplam zamanın
sıfırlanması
00: sıfırlanmamış
01: sıfırlanmış
 
       
Tablo 6: Kullanıcı Parametreleri Ayar Listesi

Not:
• “FAN”, “TIMER”, “SLEEP” ve “SWING” parametre sorgulama konumunda geçersizdir. “ON/OFF” tuşuna basarak, kullanıcılar ana arayüze geri dönebilir fakat üniteyi açıp-kapatamaz.
• Parametre sorgulama konumunda, uzaktan kumanda sinyalleri geçersizdir.

Standart Kumanda Servis Parametrelerini Ayarlama

Servis parametreleri kapalı veya açık konumda ayarlanabilir.
Adım 1: “FUNCTION” tuşuna basın ve beş saniye basılı tutun. Sıcaklık bölümü “C00” gösterir.
Adım 2: Üç kez “MODE” tuşuna basın ve “FUNCTION” tuşuna beş saniye basılı tutun. Sıcaklık bölümü “P00” gösterir.
Adım 3: “▲” veya “▼” ye basarak bir parametre kodu seçin, “MODE” tuşuna basın. Parametre değeri yanıp söner.
Adım 4: Parametre değerini “▲” veya “▼” basarak ayarla ve sonra “ENTER/CANCEL” tuşuna basıp ayarları tamamlayın.
Adım 5: Bir üst menüye dönmek ve parametre ayarlarından çıkmak için “ENTER/CANCEL” tuşuna basın.

Ayar
Kodu
Parametre
Adı
Parametre
Dizisi
Uyarı
P15 Elektrik kesintisi sonrası
hafıza modu
00: Kapalı
01: Son ayar
00: Enerji kesintisi sonrası kapalı konuma geçer
01: Enerji kesintisi sonrası eski konumundan devam eder
P17 İç ünite arıza geçmişi
temizleme
00: Temizlenmez
01: Temizlenir
Mevcut kablolu kumanda ile kontrol edilen tüm iç ünitelerin
hata geçmişi temizlenir.
P20 İç ünite için ortam sıcaklık
sensörü ayarları
01: Emiş sıcaklık sensörü
02: Kablolu kumanda
sıcaklık sensörü
03: Soğutma, nem alma
ve havalandırmada emiş
sensörü; ısıtmada
kablolu kumanda sıcaklık
sensörü
04: Soğutma, nem alma
ve havalandırmada
kablolu kumanda sıcaklık
sensörü, Isıtmada emiş
sıcaklık sensörü
Master ve slave kumandalar varsa ve kablolu kumandanın
sıcaklık sensörü kullanılıyorsa, varsayılan olarak sadece master
kablolu kumandanın sıcaklık sensörü kullanılır.
Not: Otomatik modda, iç ünite için ortam sıcaklık sensörü
ayarları geçersizdir fakat ayar değeri kayıtlıdır.
Taze havalı iç ünite için ortam sıcaklık sensörü ayarı geçersizdir,
varsayılan olarak emiş sıcaklık sensörü kullanılır.
P21 İç ünite ortam sıcaklık
sensörü düzeltilmiş değer
(soğutma, nem alma ve fan
modu için)
-15’den +15’e
Ünite sensör
sıcaklığı: 0°C;
Kablosuz
kumanda
sensör
sıcaklığı: 0°C
▲ /▼ basarak 1°C ekle yada çıkar.
P22 İç ünite ortam sıcaklık
sensörü düzeltilmiş değer
(ısıtma, hızlı ısıtma ve hava
ısıtma)
-15’den +15’e
Ünite sıcaklık
sensörü: –
2°C; Kablolu
kumanda
sıcaklık
sensörü: 0°C
1°C arttırmak veya azalmak için ▲ /▼ tuşlarına basın. İç ünite
ve kablolu kumanda sıcaklık sensörleri aynı düzeltilmiş değeri
paylaşır.
Isıtma modunda, ünitenin sıcaklık sensörünün düzeltilmiş
değeri = kablolu kumandanın sıcaklık sensörünün düzeltilmiş
değeri – 2°C.
P32 İç ünitenin kapasite ayarı -40% dan +40% a ▲ /▼ tuşlarına basarak 10% arttır veya azalt.
P35 Kullanıcı ayarları için fabrika
ayarlarına dönme

00: geçersiz
01: geçerli
“01’’ i seçin ve kullanıcı ayarlarını fabrika ayarlarına geri
yüklemek için “ENTER/CANCEL” tuşuna basılı tutun.
P36 Servis ayarları için fabrika
ayarlarına geri dönme
00: geçersiz
01: geçerli
“01’’ i seçin ve kullanıcı ayarlarını fabrika ayarlarına geri
yüklemek için “ENTER/CANCEL” tuşuna basılı tutun.
P40 Isı toplama koruması 00: etkin değil
10: 10 saniye
30: 30 saniye
60: 60 saniye
Her 15 dakikada bir düşük seviye fanı etkinleştirmek için
saniyeleri belirtir
P42 İç ünite adres ayarları 1-255
Sistem
otomatik
oluşturulur
“P42” konumunda “MODE” tuşuna basın ve ayarlar menüsüne
girin. Adres, zamanlayıcı bölümünde yanıp söner.
▲ /▼basarak adresi ayarlayın ve “ENTER/CANCEL” tuşuna
basarak ayarları doğrulayıp üst menüye dönün.
P45 Tek tuşla iç ünite adreslerini
resetleme
00: geçersiz
01: geçerli
“01″ e ayarlandığında, kablolu kumanda iç ünite adresleri
resetleme komutunu başlatır.
P48 İç ünite expansion valfinin
minimum açılma derecesi
00: otomatik kontrollü
1-500
Isıtma modu için minimum açılma el ile düzenlendiğinde,
açılma derecesi ısıtma arızasına kadar aynı kalır.
P50 Soğutma modunda taze
havalı iç ünite için hedef
çıkış sıcaklığı ayarı
16-30°C “P50’’ konumunda “MODE” tuşuna basın ve ayarlar menüsüne
girin. Taze havalı iç ünitenin hedef çıkış sıcaklığını ayarlamak
için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Ayarı onaylamak ve bir üst menüye dönmek için
“ENTER/CANCEL” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Taze havalı iç ünitenin hedef çıkış sıcaklığını
görüntüler.
P51 Isıtma modunda taze havalı
iç ünite için hedef çıkış
sıcaklığı ayarı
16-30°C “P51’’ konumunda “MODE” tuşuna basın ve ayarlar menüsüne
girin. Taze havalı iç ünitenin hedef çıkış sıcaklığını ayarlamak
için “▲” veya “▼” tuşuna basın.
Ayarı onaylamak ve bir üst menüye dönmek için
“ENTER/CANCEL” tuşuna basın.
Sıcaklık alanı: Taze havalı iç ünitenin hedef çıkış sıcaklığını
görüntüler.
P54 Taze havalı iç ünite için
bağlantılı ayarlar
00: bağlantısız kontrol
01: bağlantılı kontrol
Bağlantılı kontrol fonksiyonu ayarlandıktan sonra, iç ünite
bağımsız olarak kumanda edilebilir.
n0 Sistem tasarruf işlemi
ayarları
00: Konfor öncelikli
01: Tasarruf öncelikli
 
n3 Zorla buz çözme 00: geçersiz
01: zorla buz çözme
Ayarlardan sonra otomatik olarak ‘’00’’ a geri döner.
n4 Dış ünite için en yüksek
kapasite çıkış sınırlaması
ayarları
08: 80%
09: 90%
10: 100%
‘”n4’’ konumuna girin. Sıcaklık alanı fonksiyon kodunu,
zamanlayıcı alanı karşılık gelen fonksiyon ayarı değerini
görüntüler.
A7 ODU sessiz fonksiyonu 00: sessiz fonksiyon yok
01-09: akıllı gece saati
sessiz modu
10-12: zorla sessiz mod
‘’A7’’ konumunda sorguyu gir. Sıcaklık alanı fonksiyon kodunu,
zamanlayıcı alanı karşılık gelen fonksiyon ayarı değerini
görüntüler.
       
Tablo 7: Servis Parametreleri Ayar Listesi

Not:
• “FAN”, “TIMER”, “SLEEP” ve “SWING” parametre sorgulama konumunda geçersizdir. “ON/OFF” tuşuna basarak, kullanıcılar ana
arayüze geri dönebilir fakat üniteyi açıp-kapatamaz.
• Parametre sorgulama konumunda, uzaktan kumanda sinyalleri geçersizdir.


Not: Mevcut kablolu kumandayla bağlı iç ünite, taze havalı iç ünite ise kablolu kumandanın ana arayüzünde ‘’FAP’’ görüntülenir.
Taze havalı iç ünite için sadece çıkış sıcaklığı ayarlanabilir. Ayar metodu için ‘’İç ünite Fonksiyon Ayarları” na bakın.

Screenshot 99

Otel tipi Kablolu Kumanda ile Kullanılan Uygulama Fonksiyonları “XK49”

Master iç ünite ayarları

Devreye alınmış bir sistemde sistem otomatik olarak bir master iç ünite belirlemiştir. Herhangi bir iç ünite master olarak tanımlanabilir ve bir sistemde sadece bir master iç ünite olabilir.

İki borulu sistemlerde bir master iç ünite seçilmez ise “L7” hatası görüntülenir, üç borulu sistemlerde master iç ünite ayarlanmaz.
Master iç ünite kablolu veya kablosuz kumanda ile ayarlanabilir.

Master iç üniteyi standart kablolu kumanda ile ayarlama metotları aşağıdaki gibidir;

Adım 1: Master yapmak istediğiniz iç üniteyi kapalı konuma getirin.
Adım 2: Kablolu kumandadaki ‘’MODE’’ tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutun.
Adım 3: Ayarlamanın başarılı olup olmadığını kontrol edin. Başarılı ise, kablolu kumandadaki ‘’MASTER’’ açık olur. İşlem başarısız olursa 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

Screenshot 100

Otel Kumandası Kullanıcı Parametrelerini Sorgulama

Kullanıcı parametreleri açık veya kapalı konumunda sorgulanabilir.
Adım 1: Kullanıcı parametre ayarları arayüzüne gitmek için ‘’MODE’’ ve ’’SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’ gösterir.
Adım 2: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre kodunu seç.
Adım 3: Bir üst menüye çıkmak için, sorgulamadan çıkana kadara ‘’SWING’’ tuşuna bas.
Otel tipi kablolu kumanda ile kullanıcı parametre sorgulaması için, “Tablo 4: Kullanıcı Parametreleri Sorgulama Listesi” ne bakın.
Not: Parametre sorgulamada, otel tipi kablolu kumandasındaki ‘’SWING’’ in fonksiyonu standart kablolu kumandadaki ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna eşittir.

Otel Kumandası Servis Parametrelerini Sorgulama

Servis parametreleri açık veya kapalı konumunda sorgulanabilir.
Adım 1: Servis parametre ayarları arayüzüne gitmek için ‘’MODE’’ ve ’’SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’ gösterir ve ‘’VIEW’’ yazısı ekranda görünür.
Adım 2: “C00’’ konumunda, servis parametre sorgulamasına gitmek için art arda 3 kez ‘’MODE’’ tuşuna basın.
Adım 3: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre kodunu seçin.
Adım 4: Bir üst menüye gitmek için parametre ayarlarından çıkana kadar ‘’SWING’’ tuşuna basın.
Otel tipi kablolu kumanda ile kullanıcı parametre sorgulaması için, “Tablo 5: Servis Parametreleri Sorgulama Listesi” ne bakın.
Not: Parametre sorgulamada, otel tipi kablolu kumandasındaki ‘’SWING’’ in fonksiyonu standart kablolu kumandadaki ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna eşittir.

Otel Kumandası Kullanıcı Parametrelerini Ayarlama

Kullanıcı parametreleri açık veya kapalı konumunda ayarlanabilir.
Adım 1: “MODE’’ ve’’ SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’ görüntüler.
Adım 2: Kablolu kumanda kullanıcı ayarı arayüzüne gitmek için tekrar ‘’MODE’’ ve ’’ SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’P00’’ görüntüler.
Adım 3: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre kodunu seçin ve parametre değeri ayarlarına geçmek için ‘’MODE’’ tuşuna basın. Sıcaklık alanı yanıp söner.
Adım 4: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre değerini ayarlayın ve sonra ayarları tamamlamak için ‘’SWING’’ tuşuna basın.
Adım 5: Bir üst menüye gitmek ve parametre ayarlarından çıkmak için ‘’SWING’’ tuşuna basın.
Otel tipi kablolu kumanda ile kullanıcı parametre sorgulaması için, “Tablo 6: Kullanıcı Parametreleri Ayar Listesi” ne bakın.

Otel Kumandası Servis Parametrelerini Ayarlama

Servis parametreleri açık veya kapalı konumunda ayarlanabilir.
Adım 1: “MODE’’ ve ’’SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutun. Sıcaklık alanı ‘’C00’’ görüntüler.
Adım 2: “MODE’’ tuşuna art arda 3 kez basın.
Adım 3: “MODE’’ ve ‘’SWING’’ tuşuna aynı anda 5 saniye boyunca basın. Sıcaklık alanı ‘’P00’’ görüntüler.
Adım 4: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre kodunu seçin ve ‘’MODE’’ tuşuna basın. Parametre değeri yanıp söner.
Adım 5: “▲” veya “▼” tuşuna basarak parametre değerini ayarlayın ve sonra ayarları tamamlamak için ‘’SWING’’ tuşuna basın.
Adım 6: Bir üst menüye çıkmak için, sorgulamadan çıkana kadara ‘’SWING’’ tuşuna basın.
Otel tipi kablolu kumanda ile kullanıcı parametre sorgulaması için, “Tablo 7: Servis Parametreleri Ayar Listesi” ne bakın.
Not: Parametre sorgulamada, otel tipi kablolu kumandasındaki ‘’SWING’’ in fonksiyonu standart  kablolu kumandadaki ‘’ENTER/CANCEL’’ tuşuna  eşittir.